לוח תעריפון לשירותים לבתי העסק לסליקת שוברי "ישראכרט" ו\או "מסטרקארד" ו\או "ויזה"
    לוח תעריפון לשירותים לבתי העסק לסליקת שוברי אמריקן אקספרס 
    לוח תעריפון לשירותים בערוצים ישירים לסליקת שוברי "ישראכרט" ו\או "מסטרקארד" ו\או "ויזה"
    לוח תעריפון לשירותים בערוצים ישירים לסליקת שוברי  אמריקן אקספרס