כרטיס אשראי חוץ בנקאי - בינלאומי, המאפשר לך להרוויח מהוצאות העסק שלך. 

כרטיס הרכש מעניק לך:

  • החזר כספי בסוף כל שנה
  • מסגרת אשראי חוץ בנקאית
  • בקרה ושליטה על הוצאות החברה
  • דיווח On – Line במגוון ערוצים על עסקאות המבוצעות בכרטיס
  • ימי גרייס לאישור העסקאות טרם חיוב חשבון הבנק
  • שירות לקוחות 24/7
  • מנהל תיק לקוח אישי


  לפרטים נוספים בטלפון 03-6364733

  *האשראי מועמד לך ע"י ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.