הודעות על שינויים

    •  1.10.2015 - בעקבות הורדת שעור המע"מ ב 1.10.2015 עודכנו תעריפי העמלות המפורטות בתעריפון החברה החל מתאריך זה. לחץ כאן לצפייה בתעריפונים המעודכנים.

    • 27.12.2015  מועד זיכוי בכרטיסי חיוב מידי (כרטיסי דביט)

    החל מ- 01.04.2016, מועד הזיכוי בגין עסקאות שיבוצעו עם לקוחות בכרטיסי חיוב מידי (כרטיסי דביט), יהיה תוך 3 ימי עסקים (כהגדרת מונח זה להלן) ממועד קליטת העסקה אצלנו.

    "יום עסקים" הינו: כל יום, למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, כן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי. נתונים שיקלטו אצלנו לאחר השעה 14:00 בימים א'-ה' (שהינם ימי עסקים) ולאחר השעה 11:30 בימי ו' וערבי חג (שהינם ימי עסקים), ונתונים שיתקבלו ביום שאיננו יום עסקים ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים שלאחר מכן. כל עסקה בכרטיס חיוב מידי מחייבת קבלת אישור עסקה.