הודעות על שינויים

  • 29.11.218 הודעה ללקוחות קבוצת ישראכרט - העלאה בשיעור ריבית הפריים -הרינו להודיעכם כי לאור העלאה בריבית בנק ישראל, החל מיום שישי, כ"ב בכסלו תשע"ט, 30/11/2018, תחול עלייה בריבית הפריים בשיעור של 0.15%, שיעור ריבית הפריים החל מתאריך זה יעמוד על 1.75%.  "קבוצת ישראכרט" - כוללת את ישראכרט בע"מ, ישראכרט מימון בע"מ, יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ, פועלים אקספרס בע"מ.
  • 26.3.2018 עדכון תעריפים-  הרינו לעדכנכם כי החל מיום 01.06.2018 יעודכנו התעריפים בלוח תעריפון לשירותים לבתי עסק לסליקת שוברי "ישראכרט" ,"מסטרקארד" ו"ויזה באמצעות ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ, ובשוברי "אמריקן אקספרס" באמצעות פועלים אקספרס בע"מ.לחץ לצפייה בשינויים:       לוח תעריפון שוברי ישראכרט, מסטרקארד וויזה  . לוח תעריפון שוברי אמריקן אקספרס.                                                                      
  • 19.10.2017 עדכון תעריפים - הננו לעדכנכם כי החל מיום 01.11.2017  ייגבו תעריפים מופחתים לשירותים שיבוצעו בערוץ ישיר. "ערוץ ישיר"-ללא ממשק ישיר עם נציג שירות. כלומר ביצוע פעולות או קבלת מידע ע"י הלקוח באמצעות אתר האינטרנט/באמצעות מענה קולי ממוחשב, ללא כל מעורבות גורם אנושי.

  •  1.7.2017 מעבר לשימוש בכרטיסי אשראי חכמים - בהמשך לצרופה שנשלחה לבתי העסק בנושא מעבר לשימוש בכרטיסי אשראי חכמים באמצעות תקן EMV,הרינו להודיע כי בהתאם להנחיות בנק ישראל, ביום 1.1.2017 נכנס לתוקף התקן והחל ממועד זה, בעסקאות המבוצעות באמצעות כרטיס אשראי חכם בית העסק מחויב לפעול על פי הנחיות קבוצת ישראכרט.

  • 27.12.2015  מועד זיכוי בכרטיסי חיוב מידי (כרטיסי דביט) החל מ- 01.04.2016, מועד הזיכוי בגין עסקאות שיבוצעו עם לקוחות בכרטיסי חיוב מידי (כרטיסי דביט), יהיה תוך 3 ימי עסקים (כהגדרת מונח זה להלן) ממועד קליטת העסקה אצלנו. "יום עסקים" הינו: כל יום, למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, כן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי. נתונים שיקלטו אצלנו לאחר השעה 14:00 בימים א'-ה' (שהינם ימי עסקים) ולאחר השעה 11:30 בימי ו' וערבי חג (שהינם ימי עסקים), ונתונים שיתקבלו ביום שאיננו יום עסקים ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים שלאחר מכן. כל עסקה בכרטיס חיוב מידי מחייבת קבלת אישור עסקה.
  •  1.10.2015 -עדכון תעריפונים- בעקבות הורדת שעור המע"מ ב 1.10.2015 עודכנו תעריפי העמלות המפורטות בתעריפון החברה החל מתאריך זה. לחץ כאן לצפייה בתעריפונים המעודכנים.