סוגי הקבצים שעומדים לרשותך (במבנה txt ו\או אקסל):

 

#שם הקובץפירוט הקובץ ותדירותמבנה הקובץ
1 קובץ קליטה חודשית ברמת ריכוז מופק אחת לחודש ברמת ריכוז, כולל ריכוזים שנקלטו בישראכרט בתקופת הדוח
2 קובץ תנועות ידניות

מופק אחת לחודש, כולל כל תנועות לזיכוי/חיוב עסק שנוצרו בחברת ישראכרט כתוצאה מבירורים/ תיקונים שונים לתקופה הנ"ל.

 

3 קובץ קליטה חודשית ברמת שובר (בקרת קליטה) מופק אחת לחודש, ברמת שובר, כולל פירוט שוברים שנקלטו בישראכרט בתקופת הדוח
4 קובץ זיכוי חודשי ברמת ריכוז (ריכוז תורן בעסקות תשלומים) מבנה זהה לקובץ קליטה חודשית ברמת ריכוז, אבל כולל גם ריכוזים של עסקות תשלומים מהעבר הנכללים בתקופת הדוח.
5 קובץ זיכוי חודשי ברמת שובר (שובר תורן בעסקות תשלומים) מבנה זהה ל קובץ קליטה חודשית ברמת שובר, אבל כולל גם ריכוזים של עסקות תשלומים מהעבר הנכללים בתקופת הדוח.
6 קובץ קליטה וזיכוי ברמת ריכוז (מיועד לתוכנת חשבשבת + פריוריטי) מופק פעם בחודש, כולל ריכוזים שנקלטו וריכוזים ע"פ תאריכי זיכוי בתקופה שלפני הפקת הדוח
7 קובץ חשבונית ברמת ריכוז  כולל כל המידע הקיים בחשבונית ברמת ריכוז, כולל העברות לבנק. מופק פעם בחודש, מיד לאחר הפקת חשבונית הנייר.
8 קובץ ביטולים לחשבונית ברמת כרטיס  הקובץ מכיל את כל תנועות החיוב של העסק כתוצאה מביטולי עסקות, המופיעות בחשבונית, כולל מספר כרטיס והסבר לסיבת הביטול, תדירות הפקה זהה לקובץ חשבונית.
9 קובץ מוחלפים מיועד רק לעסקי הוראות קבע, מכיל פרטים על כרטיסים חלופיים לכרטיסים שתוקף השמוש שלהם פג. ניתן לקבל בשני אופנים: 1) תדירות חודשית, בתחילת כל חודש עבור כל העסקות מחודש קודם. (MNT) 2) תדירות יומית, עבור כל העסקות ששודרו ביום קודם. (MPS)
10 קובץ אישורי יתרה  סך כל היתרה לזכות העסק נכון לסוף חודש קודם.
11 קבצי קליטה יומית ברמת שובר מפורט מכילים את כל התנועות שנקלטו בישראכרט ביום קודם, ברמת שובר מורחב, כולל מספר מסוף (SVA) ותנועות ממערכת הברורים (YAD).
12  קובץ מכתבים הקובץ מכיל מידע בגין סוגי מכתבים שהופקו לבתי העסק
13 קובץ בקשה להצגת העתקי שוברים והחזרי חיוב מחו"ל  קובץ המכיל מידע הנדרש להצגת העתקי שובר : Retrieval Request והחזר חיוב :Charge Backn ממנפיקים בחו"ל.
14 קובץ פירוט שוברים לחשבונית  פירוט השוברים המרכיבים את הריכוזים בחשבונית, מופק פעם בחודש, מיד לאחר הפקת החשבונית נייר
15 קובץ ניכיון שוברים  הקובץ מופק פעם בחודש, בכל מועד 02.MM. מכיל את כל תנועות הניכיון המופיעות בחשבונית המועד. הקובץ מבוסס על דו"ח הניכיון המועדי
16 קובץ הנחות  מופק פעם בחודש במקביל לחשבונית ומכיל את כל הנחות ברמת סיכום לתאריך זיכוי המורכב מתנועות בהן הייתה הנחה בגין מועדון
17 קובץ זיכוי יומי ברמת צרור - זיכוי יומי ברמת שובר  מכיל את פירוט התנועות (ברמת צרור/שובר) עליהן מתקבל הזיכוי ביום הריצה
18 קובץ דיווחית מופק אחת לחודש, כולל את כל התנועות שנקלטו בתקופת דו"ח דיווחית
19 קובץ הקדמות מופק אחת לחודש, כולל את כל הקיזוזים להקדמות שהוזרמו בחודש האחרון