זיכוי ב-4 מועדים

  זיכוי 4 פעמים בחודש, במועדי זיכוי החשובים לפעילות העסק:

   מועד קליטת השוברים במשרדי ישראכרט תאריך זיכוי החשבון*
   בין ה-1 ועד ה-7 בחודש  ה-21 לאותו חודש
   בין ה-8 ועד ה-14 בחודש   ה-1 לחודש שאחריו
   בין ה-15 ועד ה-19 בחודש  ה-7 לחודש שאחריו
   בין ה-20 ועד היום האחרון לחודש  ה-14 לחודש שאחריו 

   

  *בכפוף לתנאי ההסכם וכנגד תשלום עמלה. תקף לבתי עסק הסולקים בישראכרט , המוזכים כיום פעמיים בחודש בתאריכים ה-2 וגם ה-8 לחודש ויש להם אישור לבצע עסקאות בקרדיט 

זיכוי ב-2 מועדים

   מועד קליטת השוברים במשרדי ישראכרט תאריך זיכוי החשבון*
   עד ה - 14 בחודש בשעה  9:00**  ב - 2 בחודש שאחריו*
   עד היום האחרון בחודש בשעה  9:00***  ב - 8 בחודש שאחריו*

  * אם חל ביום שאינו יום עסקים, יאוחר מועד התשלום ליום העסקים שאחריו.
  ** אם חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם מועד ההפקדה ליום העסקים שלפניו.
  *** אם בין יום זה ובין ה - 2 בחודש שאחריו ישנם ימים שאינם ימי עסקים, יוקדם מועד מסירת השוברים במספר הימים בהתאם.

זיכוי במועד 1

   מועד קליטת השוברים במשרדי ישראכרט תאריך זיכוי החשבון*
   עד ה - 31 בחודש בשעה  9:00**  ב - 2 בחודש שאחריו*

  * אם חל ביום שאינו יום עסקים, יאוחר מועד התשלום ליום העסקים שאחריו. ** אם חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם מועד ההפקדה ליום העסקים שלפניו. 

זיכוי מהיר

  הסדר המאפשר זיכוי מהיר ושטף לחשבון הבנק
  השירות ניתן עבור עסקאות בתשלום אחד ועסקאות קרדיט (כרטיסים שהונפקו בישראל בלבד)
  זיכוי תוך מספר ימים או ביום קבוע בשבוע.


  *בכפוף לאישור ישראכרט וכנגד תשלום עמלה. תקף לבתי עסק להם יש אישור לבצע עסקאות בקרדיט ובכפוף לתנאי ההסכם